På grund av de senaste ändringarna i Wimbledons format i år måste du begära åtkomst för att sälja biljetter och erkänna de nya villkoren. Detta hjälper till att tillhandahålla en säker marknadsplats och förhindrar falska biljetter på webbplatsen.


Skicka ett e-postmeddelande till lms@stubhub.co.uk med evenemanget du har biljetter till i ämnesraden. Inkludera en av dessa detaljer i e-postmeddelandet:

  • Ett originalkvitto för biljetten ELLER
  • Ett foto på biljetterna


Vi använder endast denna information som bevis på att du har biljetterna. Du behöver inte skicka dem till köparen förrän de säljs. 


Kontakta oss om du har fler frågor.